17/07/2012

 

4858805798_65cc99ab8d.jpg

I disse sommermånedene er det mange som skal ut å reise, og mange tar i bruk kredittkort med reiseforsikring. Et av kortene som tilbyr reiseforsikring er Gebyrfri.no, og i denne artikkelen ser vi litt nærmere på hva denne dekker - og hva som ikke er dekket.

Gebyrfri.no reiseforsikring - hva dekkes?

Gebyrfri.no kredittkort inkluderer reiseforsikring fra Codan Forsikring som er Skandinavias tredje største forsikringsselskap. Dette er i og for seg betryggende, men husk at det er noen vilkår som gjelder ...

På Gebyfri.no sine egne sider finner vi følgende:

"Betaler du minimum 50 % av transportkostandene med Gebyrfri Visa, har du en reiseforsikring som gjelder for deg og inntil 3 medreisende."

50% er verdt å merke seg her. Det betyr at minimum halvparte av ferien må være betalt med kredittkortet for at reiseforsikringen skal være aktiv. Det betyr at om uhellet skulle være ute så bør du kunne dokumentere at du har betalt over 50% av reisen med kredittkortet. Det inkluderer bensin v/leie av bil, billetter, etc.

Ang. 50% grensen skriver Dagbladet.no:

 

  •  De aller fleste kortene krever at minst 50 prosent av reiseutgiftene er trukket direkte fra kortet. Minibankuttak med kortet og deretter kontantbetaling for reisen med disse kontantene teller ikke.
  •  Du bør satse på å holde deg godt over 50 prosent-grensa, for kortselskapet kan begynne å legge til buss- og flytogutgifter som du hadde glemt at du betalte kontant.

Hvor gjelder forsikringen - hvilke verdensdeler?

Gebyrfri.no sin reiseforsikring gjelder for hele verden. Dette er bra i forhold til andre helårsforsikringer som ofte bare gjelder i Norden, Europa, etc.

Hvor mange dager kan reisen vare?

Hver reise kan vare i inntil 90 dager. Dette er også meget bra i forhold til vanlige reiseforsikringer (f.eks. gjennom IF Skadeforsikring) som ofte bare gjelder for reiser inntil 45 dager.

Dekning

Per 17/06/2012 er det disse satsene som gjelder på Gebyrfri.no sin reiseforsikring:

Dekning Forsikringssum
Reisegods, kun en person på reise 20.000,-
Reisegods, samlet for flere 25.000,-
Forsinket reisegods, per person 2.000,-
Forsinket reisegods, samlet 8.000,-
Reisesyke og hjemtransport, samlet 7.500.000,-
Remplassering 10.000,-
Reiseulykke, medisinsk invaliditet 300.000,-
Reiseulykke, død, voksen person 300.000,-
Reiseulykke, død, barn u/23 år 50.000,-
Ansvar, pr. skadetilfelle 3.000.000,-
Avbestilling, pr. skadetilfelle 25.000,-
 

Sammenligner man dette med IF Reiseforsikring f.eks. så ser man at disse ligger litt høyere (per 17/06/2012):

 

Dekning (IF Skadeforsikring Helårs reise) Forsikringssum
Reisegods, kun en person på reise 30.000,-
Reisegods, samlet for flere 60.000,-
Forsinket reisegods, per person 2.000,-
Reisesyke og hjemtransport, samlet Ubegrenset
Reiseulykke, medisinsk invaliditet 300.000,-
Reiseulykke, død, voksen person 300.000,-
Reiseulykke, død, barn u/23 år 50.000,-
Ansvar, pr. skadetilfelle 6.000.000,-
Avbestilling, pr. skadetilfelle 100.000,-

 

Det kan altså være smart å ha en vanlig reiseforsikring i bakhånd i tilfelle man skulle trenge dette. På den måten kan man benytte reiseforsikringen til Gebyrfri.no om det er mulig, og så heller falle tilbake til den egentlige resieforsikringen om Gebyrfri.no sin forsikring ikke skulle gjelde eller beløpet skulle være for lite.

Konklusjon

Alt i alt må vi si at vi er meget imponert over Gebyrfri.no sin reiseforsikring - det står en trygg leverandør bak og dekningen er relativt bra.

Det er verdt å merke seg at dekningen på en helårs-reiseforsikring er bedre - i eksempelet ovenfor ser man at om en familie mister hele sitt reisegods så vil Gebyrfri.no sin forsikring kun dekke opptil 25.000kr - mens If Skadeforsikring vil dekke opptil 60.000,-.

På andre områder igjen er Gebyrfri.no sin reiseforsikring bedre - både i antall dager reisen kan vare (90 dager) og i hvilke verdensdeler den gjelder (alle). I tillegg gjelder forsikringen for alle medpassasjer - ikke bare familiemedlemmer som er vanlig ellers.